Dùng cho hộ gia đình

  • Tấm Pin năng lượng mặt trời là gì?

  • Chính sách, tiềm năng và xư hướng:

Ngoại trừ chung cư mái nhà là sở hữu chung, khó có thể khai thác điện năng lương mặt trời. Phần còn lại, gần như tất cả các căn nhà đều có tầng mái để khai thác điện mặt trời, từ nhà máy tôn, máy ngoái, mái vê tông.

Tuy tấm pin năng lượng mặt trời có tuổi thọ trên 30 năm, thời gian bảo hành tiêu chuẩn với tấm pin là 25 năm. Nhưng trước khi có Quyết Định 11/2017/QĐ-TTg  thì việc đầu tư tấm pin năng lượng mặt trời không mang lại hiệu quả, do lúc đó nhà nước chưa đồng ý cho hòa điện năng lượng mặt trời vào lưới điện. Trong khi đó, hộ gia đình thường sử dụng điện vào buổi tối, trong khi pin năng lượng mặt trời phát điện theo cường độ án sáng mặt trời. Như vậy, để sử dụng pin năng lượng mặt trời cần phải đầu tư hệ thống lưu trữ tốn kém, độ bền không cao… Từ khi Quyết Định 11/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thì nhà nước cho gắn đồng hồ 2 chiều, số điện sử dụng sẽ được bù trừ thì việc đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời mang lại hiệu quả cao.

Cơ hội đầu tư thực sự tới kể từ ngày 06/04/2020 khi có Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ấn định giá mua điện năng lượng mặt trời trên mái nhà gần 2.000 đồng/kw.

  • Điện năng lượng mặt trời hộ gia đình nên đầu tư lúc nào?

Thứ nhất: việc đầu tư điện năng lượng mặt trời không phải vị trí nào cũng đầu tư được, không phải khu vực nào cũng có được điện lực đồng ý cho hòa vào điện lưới. Về cơ bản hệ thống truyền tải điện là có giới hạn, khi có nhiều hộ trong 1 khu vực đầu tư điện lưới làm cho khu vực đó bị quá tải truyền tải điện, nên các hộ muốn lắp sau này sẽ không được hòa vào điện lưới.

Thứ hai: Không phải căn nhà nào đầu tư điện năng lượng mặt trời cũng mang lại hiệu quả kính tế, các vị trí bị che sáng sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế.

Nếu nhà bị che khuất bỡi các nhà cao hơn, thì hiệu quả đầu tư không cao, thời gian thu hồi vốn sẽ lâu.

  • Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mắt bao nhiêu tiền, bao lâu thu hồi vốn?

Với giá thành đầu tư điện năng lượng mặt trời hiện nay vào khoảng 12.000.000 đồng/1kwh, như vậy chi phí đầu tư phụ thuộc vào công suất khách hàng mong muốn. Thông thường khách hàng có nhu cầu đầu tư công suất đủ dùng cho gia đình, khách hàng hoàn toàn có thể ước lượng chi phí đầu tư như sau:

Ví dụ: khách có chỉ số điện hàng háng khoảng 400kw, thì tính toán như sau: 400 : 30 (ngày) : 4 (hệ thống 1kw có thể cho 4kw điện trong ngày) = 3.3kw.

Như vậy số tiền phải đầu tư khoảng: 40.000.000 triệu.

Vơi giá điện nhà nước mua vào hiện nay khoảng 2.000 đồng/kw.

2.000 * 400 * 12 = 9.600.000 đồng/năm.

Như vậy, thời điểm hiện tại nếu đầu tư thì sau khoảng 4 năm khách hàng có thu hồi vốn, 26 năm về sau là sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi khi bạn có nhu cầu để được khảo sát, tư vấn, thiết kế, tính toán miễn phí.

Vui lòng Call 0945 062 814 để có giá tốt nhất.

Bình luận